Známky Československa, České republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského státu 1939 - 1945 a Slovenské republiky jsou číslovány podle katalogu Pofis. Používá se zkratka Pof.

Známky ostatní ciziny jsou číslovány podle katalogu Michel. Používá se zkratka Mi.